Ձեր զամբյուղը դատարկ է
0
Ձեր զամբյուղը դատարկ է
ՕԳ-Պայմաններ
 
 
Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ սույն կանոններն ու պայմանները:
 
Օգտագործելով տվյալ ինտերնետային կայքը, Դուք ընդունում եք, որ հասկացել եք և համաձայն եք ներքոհիշյալ պայմանների հետ: 
Եթե Դուք չեք համաձայնում սույն Օգտագործման Պայմաններին, ապա չեք կարող օգտագործել այս կայքը: 
Տվյալ կայքը նախատեսված է միայն չափահասների համար: 
Դուք հաստատում եք, որ Դուք կա´մ առնվազն 18 տարեկան եք,  կա´մ էլ ունեք ծնողների, խնամակալների և հոգաբարձուների օրինական համաձայնությունը Կայքից օգտվելու համար: 
Դուք նաև հաստատում եք, որ ամբողջովին իրավունակ և  գործունակ եք սույն օգտագործման պայմաններով սահմանված դրույթները, պայմանները, պարտավորությունները, հաստատումները, երաշխավորություններն ու հավաստիացումներն ընդունելու համար և պարտավոր եք ընդունել այս Օգտագործման Պայմաններն ու առաջնորդվել դրանցով: Բոլոր դեպքերում, Դուք հաստատում եք, որ Ձեր տարիքը գերազանցում է 18 տարեկանը, քանի որ տվյալ Կայքը նախատեսված չէ 18 տարեկանից ցածր փոքրահասակների համար: 18 տարեկանը չլրացած անձանց կողմից Ծառայությունների օգտագործումը հանդիսանում է այս օգտագործման պայմանների խախտում: 
 
 
 
Գաղտնիություն 
 
Ցանկացած անհատական տվյալ (օրինակ ՝ անուն, հասցե, հեռախոսահամար կամ էլ. հասցե), որը հաղորդում եք կայքին էլ. նամակագրությամբ կամ այլ կերպ, կկիրառվի Dolchetto.am-ի  կողմից կայքի Գաղտնիության Քաղաքականության համաձայն: Ցանկացած այլ հաղորդակցություն կամ նյութ, որը փոխանցում եք կայքին, ինչպես օրինակ հարցեր, մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, եվ այլ նմանատիպ հաղորդագրությունները կդիտարկվեն ինչպես ոչ գաղտնի և ոչ սեփականատիրական տեղեկատվություն: 
 
Բովանդակության սեփականություն 
 
Վեբկայքում տեղ գտած բոլոր տեքստերի, դիզայնի, լոգոների, գրաֆիկաների, պատկերների, նկարների և այլ նյութերի բոլոր հեղինակային իրավունքները և այլ մտավոր սեփականության իրավունքները Ա/Ձ Վարդանուշ Մուրադյան-ի սեփականությունն են կամ համապատասխանաբար ունեն հեղինակի թույլտվությունը